SincanÇinDünyaGüzel SincanTurizmEtnik GruplarKültür ve YaşamSağlık

Hanlar

Sincan'ın yerlileri arasında yer alan Hanlar, tarih boyunca Sincan'ın refahına, gelişmesine ve istikrarına önemli katkılarda bulundu.

Uygurlar

Uygurlar Çin'in kuzeybatı sınırında,Tanrıdağı altında, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde yaşayan bir millettir.

Kazaklar

Sincan'da Uygur ve Hanlardan sonra en kalabalık nüfusa sahip üçüncü topluluk olan Kazaklar'ın büyük bir bölümü hayvancılıkla geçinir.

Huiler

Huiler'in bayram ve düğün gibi önemli günlerdeki sofra düzenlemesinin en büyük özelliği, üç sıra şeklinde dizilen dokuz büyük kase bulundurulmasıdır.

Moğollar

Sincan'daki Moğollar, Bayıngol ve Börtala Moğol özerk illeri ile Bukser Moğol Özerk İlçesi'nde toplu halde yaşıyor.

Kırgızlar

Sincan’da Kırgızlar, Pamir Yaylası'nda yer alan Kızılsu Kırgız Özerk İli'nde toplu halde yaşıyor.

Şibolar

Sincan'da yaşayan Şibolar, İli Nehri Havzası'nda yer alan Çapçar Şibo Özerk İlçesi'nde toplu halde yaşıyorlar.

Tacikler

Pamir Yaylası'nda yer alan Taşkorgan Tacik Özerk İlçesi'nde toplu halde yaşayan Tacikler, "Bulutlar üzerinde yaşayan insanlar" diye adlandırılıyor.

Özbekler

Özbekistan'dan başka, Afganistan'da , Tacikistan'da , Kırgızistan'da , Kazakistan'da ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde çok sayıda Özbek vardır.

Dağurlar

Dağurların ana yurdu, Çin'in kuzeybatı kesimidir.

Mançular

Sincan'daki Mançular, ağırlıklı olarak Urumçi, İli ve Sanci bölgelerinde Hanlar'la birlikte yaşıyor.

Tatarlar

Tatarların özgün örf ve adetlerinin en ilginç olanı, düğün töreleridir.

Ruslar

Kırsal kesimlerde yaşayan Ruslar tarım, bahçecilik ve hayvan üretimiyle geçinir.