Tanrıdağ   ›   Ana Sayfa   ›   Dünya

BM Çevre Konferansı sona erdi

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 3. BM Çevre Konferansı 6 Aralık sona erdi. Katılımcılar konferansta, kirliliğin önlenmesi ve ıslahı için derhal büyük çaplı ve eşgüdümlü bir şekilde harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Konferansta, ilk kez Çevre Bakanları Açıklaması yayınlandı. Açıklamada, hava, toprak ve su kirliliğinin önlenmesi ile ıslahı için harcanan çabalara destek verileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, çevre alanındaki AR-GE çalışmalarının geliştirilerek dönüşümlü ekonomi temelinde oluşturulan sürdürülebilir yaşam tarzlarının teşvik edileceği ve kirliliğe karşı yasama ile yürütme çalışmalarının güçlendirileceği kaydedildi.

Konferansta, deniz çöpleri ve mikro plastikler ile başa çıkılması, hava kirliliğinin önlenmesi ve akü kaynaklı kurşun zehirlenmelerinin giderilmesi gibi konularda bağlayıcılığı olmayan 13 adet karar da onaylandı.

Ana teması "Kirliliği Olmayan Bir Yerküreye Doğru" olarak belirlenen ve 3 gün süren söz konusu konferansa, 100'ü çevre bakanı olmak üzere 4 binden fazla hükümet yetkilisi ile iş çevrelerinden liderler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Hakkımızda İletişim