Tanrıdağ   ›   Ana Sayfa   ›   Turizm

Çin Seddi'nin kaç kilometresi Pekin'den geçiyor?

Çin Seddi ile ilgili bir araştırmaya göre, Pekin topraklarında 573 kilometre uzunluğunda Çin Seddi bulunuyor, bunun 526 kilometrelik kısmı Ming Hanedanı dönemine ait.

Miyun Kültür Mirası İdaresi müdürü Zheng Baoyong'un aktardığı bilgiye göre, Miyun içindeki Çin Seddi'nin inşası Kuzey Qi Devleti döneminde (550-577) başlatıldı, Ming Hanedanı'na gelindiğinde yenileme yapıldı. Bu parça, 182 kilometre uzunluğunda, Pekin'deki Çin Seddi bölümünün üçte birini oluşturuyor. Geçen yüzyılda sabotaj ve doğal felaketlerden dolayı Donggou köyü yakınındaki parçada ciddi çöküş oldu, güvenlik riski görüldü ve acil onarım ihtiyacı duyuldu.

Onarıma gereken tuğlalar önce kamyon, ardından insan gücü ve katırla set üzerine çıkarılıyor. Bazen taş tanecikleri üzerine tahtalarla bir köprü kurulur, her işçi tek seferde 2 tuğlayı bağlayıp sırtında taşır ve köprü yürüyerek set üzerine ulaştırır. Daha dik sete ise, kablo gibi aletlerle gönderilir.

Çöküş ve erozyonun etkisi altında Çin Seddi'nin bin metre yükseklikte inşa edilen izleme kulelerinden bazıları yerle bir olmuş durumda, yandaki duvar üzerinden artık buraya ulaşmak mümkün değildir, "Çin Seddi doktorları" duvarın altında bir tünel açıp yukarıya tırmanmak zorunda kalıyor.

Çin Seddi dağlık bölgelerde yer alıyor, birçok bölümü çok dik, onarım çalışması zor, onarıma verilen süre kısa. Donggou köyündeki onarım projesinin sorumlusu Zhang Baoru'nun anlattığına göre, onarım noktasına geldiklerinde hiçbir yol yoktu, çeşitli aletlerle yol açtılar, su kademe kademe pompalarla getirilir, elektrik ise motorla sağlanır, onarım için gereken ham maddeler, kamyon, insan gücü ve katırla taşınır. Onarıma başlandıktan sonra 50'den fazla işçi normalde sabah 5 buçukta çalışmaya başlar, karanlıkta dinlenir. Amaç, orijinal bir yöntemle Çin Seddi'ne orijinal ve otantik çehresini kavuşturmaktır.

Pekin Kültür Mirası İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, son 10 yılda Çin Seddi'nin onarımı için 374 milyon yuanlık sermaye kullanıldı, bazı bölümlerdeki güvenlik riski ortadan kaldırıldı, orijinal manzara dönüştürüldü. Ancak yıllardır erozyonun etkisi nedeniyle Çin Seddi'nin çoğu bölümünde risk bulunuyor, onarım çetin bir görev olarak ortada duruyor.

Donggou köyü muhtarı Xiu Haiqing, "Çin Seddi, değerli bir tarihi ve kültürel mirastır, onarımı kolay değildir, yine iyi korunması gerekir." diyor. Köy, Çin Seddi koruma planını hazırlıyor. Korumanın yanı sıra, turizmi de geliştirmeyi istiyorlar. Xiu, turizmin de Çin Seddi'nin korunmasına katkı sağlayacağına inandıklarını sözlerine ekliyor.

Hakkımızda İletişim